PRIMARIA COMUNEI CALARASI

Judetul Botosani

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Calarasi, judetul Botosani, are urmatoarea componenta:
 • Primar:  Vrajotis Elena
 • Viceprimar: Ripiceanu Iulian - Daniel

 • Consilieri:
  • Ciobanu Mihai- Partidul Natioanl Liberal
  • Chisac Petru - Iulian - Partidul Natioanl Liberal
  • Gradinariu Costel- Partidul Natioanl Liberal
  • Plesca Ion - Partidul Natioanl Liberal
  • Solomei Doina - Partidul Natioanl Liberal
  • Bejinariu Dorin - Partidul Natioanl Liberal
  • Vrajotis Corneliu - Zisi - Partidul Natioanl Liberal
  • Ripiceanu Iulian - Daniel - Partidul Natioanl Liberal
  • Rusu Dumitru - Partidul Social Democrat
  • Muraru Costel - Partidul Social Democrat
  • Voiniciuc Cristian -Andrei - Partidul PRO Romania
  • Voiniciuc Gheorghe - Partidul PRO Romania
  • Costea Pavel - Partidul ALDE
 • Hotararea nr. 1 - Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotararea nr. 2 - Hotarare privind aprobarea  bugetul local pe anul 2012
 • Hotararea nr. 3 - Hotarare privind aprobarea  Planului de actiune si lucrari de interes local, a cuantumurilor de venituri potentiale prevazute din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate, a listei bunurilor care nu sunt de stricta necesitate pentru nevoile familiale si a listei bunurilor considerate de stricta necesitate care stau la baza aplicarii Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
 • Hotararea nr. 4 - Hotarare privind aprobarea  Contului  de incheiere al exercitiului bugetar pe 2011
 • Hotararea nr. 5 - Hotarare privind aprobarea  Planului anual al achizitiilor publice pe anul 2012
 • Hotararea nr. 6 - Hotarare privind aprobarea obligatiilor financiare pentru functionarea structurii de audit intern
 • Hotararea nr. 7 - Hotarare privind aprobarea cotizatiei la A.D.I."AQUA BOTOSANI" pe 2012
 • Hotararea nr. 8 - Hotarare privind aprobarea cotizatiei la A.D.I."ECOPROCES BOTOSANI" pe 2012
 • Hotararea nr. 9 - Hotarare privind aprobarea Raportului situatiei asistentilor personali pe sem.II 2011
 • Hotararea nr. 10 - Hotarare privind aprobarea realizarii proiectului "Montare reclosere si separatoare telecomandate in retelele de M.T. din zona jud.Botosani"
 • Hotararea nr. 11 - Hotarare privind aprobarea acordarii personalitatii juridice Scolii cu clasele I – VIII Calarasi, judetul Botosani, precum si atribuirea noilor denumiri pentru unitatile de invatamant din comuna Calarasi, judetul Botosani
 • Hotararea nr. 12 - Hotarare privind aprobarea realizarii expertizei tehnice si pentru continuarea procedurilor juridice referitoare la obiectivul: "MODERNIZARE DC 35A, DC 35D, DC 35E SI DC 35G, IN LUNGIME DE 11,615 KM, DIN COMUNA CALARASI, JUDETUL BOTOSANI"
 • Hotararea nr.13 - Hotarare privind aprobarea platii unei cautiuni, referitoare la Dosarul 1075/39/2011-Curtea de Apel Suceava
 • Hotararea nr.14 - Hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare cu S.G.A.Botosani
 • Hotararea nr.15 - Hotarare privind aprobarea infiintarii unui ansamblu de dansuri populare
 • Hotararea nr.16 - Hotarare privind aprobarea reactivarii Unitatii de sprijin locale
Fisiere: